Gebr. Bakker Metaal Recycling - Verwerkers van alle soorten metaal

Historie van BDM Recycling

De eerste generatie Bakker, Auke Bakker, begon in 1966 in Doetinchem begon met het slopen van auto's, stadsbussen en in- en verkoop van oud ijzer. De start van Bakker Metaal Recycling was een feit. Al snel bleek dat Auke Bakker over de juiste kennis van zaken beschikte om van het bedrijf en solide metaalhandel in Doetinchem met regionale bekendheid te maken. 

In de jaren zeventig manifesteerde de zoon van Auke Bakker zich in het bedrijf. Fedde Bakker was van kinds af aan aanwezig op het bedrijf om vader van de nodige hand-en spandiensten te voorzien in de oud ijzer handel. Naast  Fedde bleek ook zoon Willem Bakker interesse te hebben voor het vak. Willem en Fedde groeiden in hun toekomstige rol als bedrijfsopvolgers. Uiteindelijk werd in 1981 de bedrijfsopvolging een feit.

Willem en Fedde Bakker breiden in ijl tempo Bakker Metaal Recycling uit. Naast de sloop van auto's, stadbussen en oud ijzer handel in Doetinchem werd de in- en verkoop in andere metalen gestart. In deze jaren werd er geïnvesteerd in de uitbreiding van Bakker Metaal Recycling. De zonen van Willem en Fedde Bakker werden bij het bedrijf betrokken en al snel bleek dat de volgende generatie over de juiste interesse alsmede de capaciteiten beschikte voor uitvoering van het vak. Willem en Fedde droegen in deze tijd hun vakmanschap over aan hun zoons.

In 1996 waren het de zoons van Willem en Fedde die het roer overnamen en voor dezelfde uitdaging tekenden als hun vaders. Met de bedrijfsopvolging door Johan Bakker, Aukie Bakker en Auke Bakker ontstond tevens de noodzaak om uit te kijken naar een andere locatie. Het bedrijfsterrein in Doetinchem was inmiddels te klein en tevens werd de klandizie vanuit de regio Arnhem steeds groter. Logischerwijs werd een tweede locatie in Arnhem gekozen om de uitgebreide bedrijfsactiviteiten te faciliteren.  
 
Sinds het ontstaan van Bakker Metaal Recycling kent het bedrijf een rijke historie als metaalhandel. Door de jaren beleeft het bedrijf een jaarlijkse groei en is het van lokale bedrijvigheid uitgegroeid tot een relevante landelijke organisatie.  

Terug naar vorige pagina >>